Jeugdhulp aanvragen via jeugd- en gezinscoach

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Jeugd en Onderwijs > Jeugdhulp aanvragen via jeugd- en gezinscoach

Jeugdhulp aanvragen via jeugd- en gezinscoach

Jeugd- en gezinscoaches bieden kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouders ondersteuning bij complexe vragen. Waar nodig schakelen zij specialistische hulp in. Voor specialistische hulp is een zogenoemde beschikking van de gemeente nodig.

Jeugd- en gezinscoaches ondersteunen gezinnen waar het niet lekker loopt, bijvoorbeeld omdat ouders de grip op hun kinderen kwijt zijn, door ruzie, verslaving of schulden. Zij zijn er ook voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met lichte tot ernstige verstandelijke, lichamelijke, psychiatrische of psychosociale problemen en/of met een chronische ziekte. Voor jeugd- en gezinscoaches is de vraag van uw kind of gezin leidend.

Aanvragen

 • Bel 14 072 en vraag naar Jeugdhulp. Geef uw burgerservicenummer of de geboortedatum van uw kind door of
 • mail jeugdengezinscoaches@alkmaar.nl en vermeld uw contactgegevens en de geboortedatum van uw kind.

Verloop aanvraag

 • Een jeugdcoach of een gezinscoach van het Centrum voor Jeugd en Gezin neemt contact met u op. In een gesprek bespreekt u met de coach wat uw vraag is. De coach bekijkt daarbij wat u, eventueel met anderen, zelf kan doen en of er ondersteuning nodig is. Alle ouders die met de jeugd- en gezinscoaches in aanraking komen, krijgen de folder (pdf 609 kB) en het informatieblad privacy (pdf 119 kB) mee.
 • Dan maken wij gezamenlijk een plan van aanpak. Tekent u dit, dan geldt dit plan als officiële aanvraag.
 • De jeugd- en gezinscoach helpt u vervolgens om de doelen uit het plan te behalen.
 • Als uit het plan blijkt dat specialistische hulp nodig is, dan adviseert de jeugd- en gezinscoach in afstemming met u welk zorgtraject of hulpverleningstraject nodig is.
 • Gaat u akkoord met de specialistische hulp, dan krijgt u een brief met het besluit over de hulp die u ontvangt (de ‘beschikking’).

Kies uw aanbieder

Samen met de jeugd- en gezinscoach kiest u een aanbieder van Jeugdhulp waarmee de gemeente een contract heeft. Bij gespecialiseerde zorgverleners die een contract hebben met de Regio Alkmaar kan een behandeling direct starten. Is er geen contract, dan moet de jeugdhulpverlener eerst contact opnemen met de gemeente om afspraken te maken over de zorgverlening.

Onze visie

 • Het gezin staat centraal
 • Ouders/opvoeders zijn verantwoordelijk voor het bieden van een veilige en gezonde opvoeding
 • Wij ondersteunen als dit nodig is en richten ons op het verkrijgen en behouden van de eigen kracht
 • Voor het veilig en gezond opgroeien en ontwikkelen van kinderen is de pedagogische omgeving essentieel
 • Waar ondersteuning nodig is, geven we dit dichtbij en samen met het gezin

Zie ook