Cliëntondersteuning

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning

Als u hulp of ondersteuning nodig heeft is het fijn om iemand te hebben die met u meedenkt. In veel gevallen is dat iemand uit uw familie, vrienden of kennissenkring. Ook kan het zijn dat u het prettig vindt als er nog iemand met u meedenkt of aanwezig is bij een gesprek met bijvoorbeeld de gemeente. U kunt dan, als inwoner van Alkmaar, gratis de hulp inschakelen van een cliëntondersteuner.

Hij of zij helpt met informatie, advies en het maken van keuzes. Cliëntondersteuners wijzen de weg naar bijvoorbeeld activiteiten of hulpverleners in uw buurt op het gebied van zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werken, inkomen en geldzaken.

Zij helpen uw vraag duidelijk te krijgen en bedenken samen met u een oplossing die het beste bij uw situatie past.

Wat doet een cliëntondersteuner?

  • Helpt met uitzoeken wat uw wensen en behoeften precies zijn.
  • Helpt met het onder woorden brengen van die wensen en behoeften.
  • Helpt bij het zoeken naar de juiste informatie over verschillende vormen van aanvullende ondersteuning of zorg inclusief persoonsgebonden budget.
  • Legt uit hoe een aanvraag verloopt.
  • Stelt samen met u een persoonlijk plan op.
  • Bereidt gesprekken voor, zoals een keukentafelgesprek van de Wmo.
  • Gaat mee naar gesprekken. Bijvoorbeeld met de gemeente of een andere instantie.
  • Helpt u als u uw zorg of ondersteuning wilt wijzigen of verlengen.
  • Helpt als u het oneens bent met de hulp of ondersteuning die u krijgt.

Wilt u gebruik maken van een cliëntondersteuner? Neemt u dan contact op met één van de onderstaande organisaties. Zij helpen u graag op weg.

N.B.:  Cliëntondersteuners beslissen niét over uw aanvraag, ze zijn onafhankelijk en zetten u en uw vragen centraal.

MEE & de Wering

MEE & De Wering is er voor iedereen en heeft jarenlange ervaring op het gebied van cliëntondersteuning en helpt u met vragen op het gebied van leren en werken, regelgeving en geldzaken, opvoeding en ontwikkeling, wonen en samenleven. Voor deze punten heeft u vaak te maken met verschillende organisaties, instanties en wet- en regelgeving. MEE & De Wering wijst u de juiste weg, stemt af met uw netwerk en zorgt ervoor dat uw wens het belangrijkste is.

Muiderwaard 432 | 1824 XT Alkmaar | 088 007 5000 | vraag@mailmee.nl I www.meewering.nl

RCO De Hoofdzaak

RCO De Hoofdzaak is er speciaal om mensen te ondersteunen die te maken hebben (gehad) met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg, of die dak- of thuisloos zijn (geweest). De cliëntondersteuners hebben zelf ervaring als cliënt. Zij hebben deze ervaring doorontwikkeld naar ervaringsdeskundigheid, waarmee zij u kunnen ondersteunen.

James Wattstraat 5 | 1817 DC Alkmaar | 072 514 33 80 | steunpunt@rcodehoofdzaak.org I www.rcodehoofdzaak.org

Mantelzorgcentrum

Mantelzorgers kunnen gratis een beroep doen op de mantelzorgmakelaar. Die brengt uw mantelzorgsituatie in kaart en neemt zoveel regeltaken over als de mantelzorger wenst. En helpt u, voor zover nodig en gewenst, bij het vinden van passende hulp en ondersteuning.

De Strandwal 22A | 1851 VM Heiloo | 072 562 7618 | info@mantelzorgcentrum.nl I www.mantelzorgcentrum.nl

Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen Alkmaar – LSBO Alkmaar

De Ouderenbonden beschikken over ‘Vrijwillige Ouderen Adviseurs’ (VOA’s) die ouderen kunnen ondersteunen bij de contacten met de gemeente, bijvoorbeeld bij de keukentafelgesprekken van de Wmo, en bij andere organisaties op het gebied van de zorg. Neem in deze gevallen contact op met de Katholieke Bond voor Ouderen via www.kbonoordholland.nl, of met de Protestants Christelijke Ouderen Bond op www.pcob.nl.

Inlichtingen: Dhr. S. Binnendijk
Rubenslaan 22 | 1816 MB Alkmaar | 072-5110377 | sbinnendijk@me.com

Zie ook


Flyer Clientondersteuning (pdf 85 kB)

Laatste wijziging: 28 januari 2020