Alkmaar.nl gebruikt cookies.   Ja, ik accepteer alle cookies Cookies instellen en meer informatie

Subsidie Bewonersorganisaties

Een financiële bijdrage voor kosten die maakt om op te komen voor de belangen van uw buurt.

Hoe vraag ik het aan?

Stuur het aanvraagformulier en de benodigde gegevens naar:
Gemeente Alkmaar
Subsidiebureau
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

of via post@alkmaar.nl.

De aanvraag moet vóór 1 januari van het volgend kalenderjaar worden ingediend.

Wachttijd
De beslissing op uw aanvraag ontvangt u uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van uw aanvraag. In de beschikking staat of u subsidie ontvangt en zo ja, voor welk bedrag. Ook staat er welke voorwaarden aan de subsidie verbonden zijn.

Contact
Heeft u vragen over uw aanvraag? Neem contact op met het Subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of subsidiebureau@alkmaar.nl.  Het Subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen (behalve op woensdag) tussen 09.00 - 16.00 uur.

Bezwaar
Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag? U kunt hiertegen bezwaar maken.

Zie ook

Subsidies

Wijken

Subsidie Bewonersinitiatieven

Laatste wijziging: 01 augustus 2014

Deel deze pagina via: