Alkmaar.nl gebruikt cookies.   Ja, ik accepteer alle cookies Cookies instellen en meer informatie

Duurzaamheidslening Alkmaar

Wat is het?

Bent u eigenaar-bewoner van een woning in Alkmaar en wilt u uw woning verduurzamen, dan kunt u in aanmerking komen voor een duurzaamheidslening. Hiermee kunt u tegen een zeer lage rente (ongeveer 3%) geld lenen voor het verduurzamen van uw huis. Het gaat om een bedrag van minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000 die in 10 tot 15 jaar moet worden terugbetaald. Deze lening mag altijd en kosteloos sneller worden afgelost. Het geld komt daarmee namelijk weer vrij voor nieuwe duurzaamheidsleningen.    

Welke maatregelen komen in aanmerking?
In aanmerking komen onder andere: isolatie van muren, vloeren, daken, ramen en deuren, desgewenst in combinatie met groene daken of wanden, zonneboilers en zon-PV, energiebesparende alternatieven voor de standaard HR107 ketel, lage temperatuur verwarming (LTV), energiezuinige ventilatie, en enkele waterbesparende maatregelen. Een compleet overzicht vindt u in de 'Duurzaam bouwen lijst Alkmaar'.

Waarom een duurzaamheidslening?
De leningen worden beschikbaar gesteld in het kader van de Alkmaars Energieprogramma. Het doel van dit programma is om het conventionele (niet duurzame) energieverbruik in Alkmaar met 3% per jaar terug te brengen. Het verduurzamen van woningen kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Het verduurzamen van woningen is interessant als bijdrage aan een duurzame stad, de waarde van uw huis, uw wooncomfort en aan besparing op uw energierekening. Het probleem ligt bij de hoge kosten van energiebesparende maatregelen. Om dit probleem op te lossen is de duurzaamheidslening opgezet. Een lening voor energiemaatregelen die jaarlijks meer besparen dan de rente en aflossing kosten.

Welke gegevens moet ik invullen?
Om de Duurzaamheidslening aan u te kunnen verlenen vraagt de gemeente om uw gegevens.

Het Aanvraagformulier Duurzaamheidslening
Via het Aanvraagformulier wordt gevraagd naar uw persoonlijke gegevens en naar uw financiële gegevens. Om u een lening te mogen verstrekken, is het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) namelijk wettelijk verplicht om uw financiële situatie te onderzoeken. Ter onderbouwing wordt tot een lening van € 6.500 gevraagd om een fotokopie van een 1. geldig identiteitsbewijs, 2. een recent bankafschrift en 3a. een recente salarisstrook (bij loondienst) of 3b. een recente afrekening (bij uitkering of pensioen). Als u die meestuurt kunnen wij uw aanvraag direct doorsturen naar het SVn. U kunt ook alleen uw persoonlijke gegevens invullen. Bij een lening van meer dan € 6.500 en als u niet alle benodigde financiële gegevens heeft ingevuld, dan sturen wij u het aanvraagformulier terug en kunt u dat zelf aanvullen en toesturen aan het SVn.

Het Maatregelenformulier Duurzaamheidslening
Via het Maatregelenformulier wordt gevraagd naar de maatregelen die u wilt treffen. Ter onderbouwing wordt u gevraagd om offertes (of onderbouwde ramingen bij doe-het-zelf maatregelen) en (bij ingrijpende maatregelen aan isolatie, verwarming of ventilatie) om een samenvatting van een EPA-maatwerkadvies. Uit het verleden is namelijk geleerd dat duurzame maatregelen goed moeten worden afgestemd op de woning. Geen isolatie zonder goede (en stille) ventilatie en geen lage temperatuur verwarming in een tochtige woning. Voor een maatwerkadvies is een subsidie beschikbaar is tot € 200 (zie http://www.energiesubsidiewijzer.nl/). Een EPA-maatwerkadvies kost tussen de € 200 en € 300.

Wie besluit of ik de lening krijg?
De gemeente Alkmaar bepaalt op basis van het Maatregelenformulier Duurzaamheidsleningof de maatregelen die u wilt treffen in aanmerking komen voor een Duurzaamheidslening en stelt aan de het SVn het geld beschikbaar. Het SVn bepaalt op basis van het Aanvraagformulier Duurzaamheidslening of zij u de Duurzaamheidslening mogen verstrekken.

Laatste wijziging: 10 juli 2013

Deel deze pagina via: