Alkmaar.nl gebruikt cookies.   Ja, ik accepteer alle cookies Cookies instellen en meer informatie

Privacy statement

De gemeente Alkmaar hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van Alkmaar.nl. Persoonlijke gegevens die u via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.

De gemeente Alkmaar respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Laatste wijziging: 27 november 2012

Deel deze pagina via: