Alkmaar.nl gebruikt cookies.   Ja, ik accepteer alle cookies Cookies instellen en meer informatie

Werk en Bijstand

De Wet werk en bijstand (WWB) is bedoeld om iedereen die kan werken zo snel mogelijk (weer) een baan te laten vinden. Lukt het u niet om een baan te vinden en heeft u geen of onvoldoende inkomsten om van te leven, dan helpt de gemeente u.

Waar vraagt u een bijstandsuitkering aan?
Bij het UWV Werkbedrijf Alkmaar, Achter de Vest 1 in Alkmaar.

U kunt op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bellen met  14 072.

Bent u jonger dan 27 jaar, dan kunt u zich melden bij het Jongerenloket.

Bij het aanvragen van uw uitkering krijgt u een uitnodiging voor een verplichte voorlichtingsbijeenkomst en een informatiemap uitgereikt.

Onderzoek naar recht op uitkering
Wanneer u een uitkering aanvraagt, dan krijgen wij informatie vanuit het digitaal klantdossier. Hierin staat veel informatie die nodig is om uw gegevens te controleren. Deze gegevens zijn nodig voor het beoordelen van het recht op uitkering. Soms is er aanvullende informatie nodig. Dit vragen wij dan bij u op, of soms bezoeken wij u thuis.

Besluit 
Na uw aanvraag krijgt u binnen acht weken van de gemeente schriftelijk bericht. In dit besluit staat:

  • of u een bijstanduitkering krijgt;
  • wanneer de uitkering ingaat;
  • wat de hoogte van de uitkering is;
  • welke verplichtingen er bij de uitkering horen.

Het is belangrijk dit besluit goed te lezen!
Lees meer over de wet dwangsom wanneer u niet tijdig van ons een besluit ontvangt.

Bezwaar
Bent u het niet eens bent met de inhoud van het besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. 

Zie ook

Brochure 'Alkmaar komt je tegemoet'

Laatste wijziging: 28 juli 2014

Deel deze pagina via: