Alkmaar.nl gebruikt cookies.   Ja, ik accepteer alle cookies Cookies instellen en meer informatie

Melding sloopvoornemen

Wat is het?

Wanneer u een (deel van een) bouwwerk wilt slopen, moet u een sloopmelding doen of heeft u een omgevingsvergunning nodig.
Via www.omgevingsloket.nl kunt u vooraf checken of een sloopmelding of een omgevingsvergunning nodig is.

Wanneer een sloopmelding?

De meldingsplicht voor slopen geldt:

  • wanneer de hoeveelheid vrijkomend afval 10m³ of meer bedraagt;
  • wanneer asbest wordt verwijderd.

Wanneer een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen op grond van ruimtelijke regels is in ieder geval nodig wanneer dat in het bestemmingsplan wordt aangegeven. Als u sloopwerkzaamheden aan een rijks- of gemeentelijk monument wilt verrichten, dan heeft u ook een omgevingsvergunning  voor de activiteit monumenten nodig.

Geen bezwaar mogelijk

De sloopmelding heeft als doel de gemeente te informeren over de geplande sloop. Er kan tegen de sloopmelding geen bezwaar worden ingediend. Derden die het niet eens zijn met de sloop, moeten de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Dit verzoek moet gebaseerd zijn op overtreding van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

Meer informatie

Laatste wijziging: 09 juli 2014

Deel deze pagina via: