Alkmaar.nl gebruikt cookies.   Ja, ik accepteer alle cookies Cookies instellen en meer informatie

Collecteren

Indien u een openbare inzameling van geld of goederen wilt houden of daartoe een intekenlijst wilt aanbieden, of wanneer u donateurs wilt werven, dan heeft u een collectevergunning nodig. Het verbod geldt niet voor een inzameling die in besloten kring wordt gehouden (bijvoorbeeld binnen een kerk of vereniging).

Hoe vraag ik een collectevergunning aan?
Een collectevergunning kunt u digitaal aanvragen. U heeft hier uw DigiD voor nodig.

Wachttijd
Binnen acht weken verneemt u de beslissing op uw aanvraag.

Kosten
Als u een collecte of inzamelingsactie houdt voor een liefdadig of ideëel doel hoeft u geen leges te betalen voor afgifte van een vergunning.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de collectevergunning en de gang van zaken? Kijk dan op ‘Lees meer’.

DigiD logo Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

Zie ook

Overzicht verleende vergunningen

Laatste wijziging: 09 juli 2014

Deel deze pagina via: