Alkmaar.nl gebruikt cookies.   Ja, ik accepteer alle cookies Cookies instellen en meer informatie

Rolemmers

Regels voor aanvraag extra groene rolemmer
Wanneer uw perceel minstens 250 m² is, kunt u in aanmerking komen voor een tweede groene rolemmer (180 liter). De gemeente Alkmaar controleert of uw perceel inderdaad minstens 250 m² is. Een aanvraag dient u schriftelijk in met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en de grootte van uw perceel. Wanneer de aanvraag voor een extra rolemmer is goedgekeurd, kunt u de rolemmer ophalen bij Stadswerk. Bezorging is niet mogelijk.
Een derde groene rolemmer is niet mogelijk.

Regels voor aanvraag extra grijze rolemmer

U kunt in aanmerking komen voor een extra grijze rolemmer (240 liter) als u aan minstens één van de onderstaande voorwaarden voldoet:
1. Uw huishouden bestaat uit zes of meer personen.
2. Uw huishouden heeft drie of meer kinderen in de leeftijd tot vier jaar.
3. Uw huishouden heeft minimaal één persoon die incontinentiemateriaal gebruikt.

Geeft u voorwaarde nummer 1 of 2 als de reden is van uw aanvraag? De gemeente Alkmaar controleert dan uw gezinssamenstelling of de leeftijdsopbouw.
Als voorwaarde 3 van toepassing is, dan moet u schriftelijk de medische noodzaak aangeven waaruit blijkt dat iemand in het huishouden gebruik maakt van incontinentiemateriaal.

Hoe vraag ik een extra rolemmer aan?
Een aanvraag voor een extra rolemmer dient u schriftelijk in met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en de reden van de aanvraag. Wanneer de aanvraag voor een extra rolemmer is goedgekeurd, kunt u de rolemmer ophalen bij Stadswerk. Bezorging is niet mogelijk. U stuurt uw aanvraag naar:

Gemeente Alkmaar 
Stadsbedrijf Stadswerk
t.a.v. receptie Stadswerk 
Postbus 53
1800 BC Alkmaar
post@alkmaar.nl

Meer informatie
Wilt u meer informatie over welk afval in welke bak, de soorten rolemmers, de afmetingen en de aanbieddag? Kijkt u dan op de tab 'Lees meer'.

Laatste wijziging: 09 juli 2014

Deel deze pagina via: