Alkmaar.nl gebruikt cookies.   Ja, ik accepteer alle cookies Cookies instellen en meer informatie

Subsidie voor jeugdleden en sporters met een beperking

Subsidieaanvragen moeten vóór 1 april zijn verstuurd. Uw ingevulde aanvraagformulier en de benodigde gegevens stuurt u naar:

Gemeente Alkmaar
Subsidiebureau
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Contact

Heeft u vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met het Subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of subsidiebureau@alkmaar.nl
Het Subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen (behalve op woensdag) tussen 09.00 - 16.00 uur.

NB. Verenigingen staan na toekenning van hun eerste aanvraag geregistreerd bij de gemeente en ontvangen ieder jaar automatisch een brief met een nieuw aanvraagformulier.

Wachttijd

Een goede beoordeling van uw aanvraag is mogelijk als u alle benodigde gegevens heeft aangeleverd. Is uw aanvraag compleet ingediend, dan ontvangt u binnen 4 weken na 1 april een beslissing op uw aanvraag.

In de beslissing, ofwel beschikking staat of u subsidie ontvangt en zo ja, voor welk bedrag. Ook staat er welke voorwaarden aan de subsidie verbonden zijn.
Lees meer over de beslistermijn.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u hiertegen bezwaar maken.

Zie ook

Subsidies

Sportbeleid

Subsidie Breedtesport

Laatste wijziging: 15 juli 2014

Deel deze pagina via: